Eurofarm systems s.r.o.

Eurofarm systems s.r.o.

Základní popis klienta/projektu:
Eurofarm systems - Odborný poradenský servis, který aktivněpomáhá, díky ucelenému systému poradenství, služeb a výrobků, řešit zdravotní stav zvířat, zvyšování mléčné užitkovosti, hygienu a další situace, které mohou v chovu nastat.
Prostřednictvím kvalifikovaných odborných poradců, aktivně a přímo v provozu pomáhájí dosáhnout co nejlepších výsledků, nejnižších nákladů na výrobu a nejvyšších zisků z výroby.

Spolupráce na projektu: od 2022

Využité služby pro projekt a v rámci spolupráce:
Grafika

Linky projektů: