skrcenyz pictogram - webdevelopment, coding

Webové služby

 • Web developer - návrh a výroba webové prezentace
 • Výroba webové aplikace
 • SEO - Optimalizace pro vyhledávače
 • Responzivní a mobilní šablony
 • Webmaster služby (Google search console, Bing/Yahoo! webmaster tool, Yandex.Webmaster)
 • Web analytics a analýza webu (návštěvnost a kvalita webu)
 • Web design - grafický návrh a příprava webové šablony
 • Open-source CMS - wordpress (a znalost Joomla! , Drupal )

Web development

Za dlouholetu praxi jsem se setkal s tvorbou nejjednodušších profilových stránek přes webové prezentace v různém rozsahu (od jedné až po stovky stránek) až po webové aplikace pro správu obsahu nebo zpracování a různých informací.
Většinu zracovaných projektů najdete v sekci Portfolio.

Při přípravě a vývoji projektů jsem se postupně propracoval a dostal jsem se ke všem součástem přípravy, návrhu a vývoji.

 • Návrh koncept dle zadání a požadavků
 • Příprava podkladů
 • Návrh řešení
 • Návrh grafiky (příprava fotografií pro grafiku i samotné focení)
 • Příprava grafiky pro web nebo aplikaci (optimalizace a úprava podkladů pro webové použití)
 • Programování a kódování
 • Zpracování podkladů pro obsah
 • Testování
 • Spuštění a zavedení webu (i správa DNS)
 • Zavedení do vyhledávačů a nastavení SEO
 • Analýza a statistiky návštěvnosti (po spuštění a odstupem času)

Znalosti technologií a jazyků

HTML, CSS (SASS), JavaScript (TypeScript, NodeJS), PHP, SQL (MySQL, PostgreSQL, MS SQL), GIT, npm

Knihovny a frameworky

jQuery (a jQueryUI, jQuery mobile), BootStrap, ReactJS (JSX, JSS, Material-ui), TypeORM,

Web analytics a webmaster tools

 • Google Analytics
 • Yandex.metrica
 • Google Search Console (původní Google webmaster tools)
 • Yandex Webmaster
 • Bing webmaster (také pro Yahoo)
 • Google Tag Manager
 • Google Data Studio (analýza a zpracování dat)