Garden Forest Park service s.r.o.

Garden Forest Park service s.r.o.

Základní popis klienta/projektu:
Garden Forest Park service s.r.o. je je zaměřena na komplexní dodávku služeb v oblastech stavebnictví, lesnictví, sadovnictví a krajinářství, působící v rámci celé České republiky – Vodohospodářské stavby, Zemní a výkopové práce, Sadové a parkové úpravy, Údržba zeleně, Lesnické práce a Doplňkové služby.
Zaměřujeme se především na přírodě blízké ekologické projekty, které myslí i na člověka jako součást přírody.

Spolupráce na projektu: od 2022

Využité služby pro projekt a v rámci spolupráce:
Poradenství Web development Web design Správce webu WordPress Web analytics Grafika

Linky projektů: