Statek Winter v.o.s.

Statek Winter v.o.s.

Základní popis klienta/projektu:
Statek Winter v.o.s. - se nachází ve Vysokých Žibřidovicích a je rodinnou společností.
Společnost se zabývá zemědělskou prvovýrobou a hospodaří v katastrech Vysoké Žibřidovice, Vysoká u Malé Moravy, Žleb a částečně v katastrálním území Kopřivná.
Živočišná výroba - Chov krav bez tržní produkce mléka a pro zaměřením na produkci kvalitního hovězího masa.
Rostlinná výroba - Rostlinná výroba společnosti je svým charakterem zaměřena na zajištění krmivové základny pro chovaná zvířata.
Prodej masa - Prodej masa z vlastního chovu je vždy na objednávku.

Spolupráce na projektu: od 2022

Linky projektů: